გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: Can Adalya Palace Hotel
სასტუმროს ტიპი: სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: Can Adalya Palace Hotel
ოთახების რაოდენობა: 62
მშენებლობის წელი: 2023
ტელეფონი: +905540120065
მობილური ტელეფონი: +905540120065
ელექტრონული მისამართი: [email protected]
ვებგვერდი: https://www.canadalyapalacehotel.com/
Facebook: Can-Adalya-Palace-Hotel-100091998821886
Instagram: canadalyahotel